TB ĐÀO TẠO] GHÉP LỚP BỔ SUNG VÀO CÁC LỚP HỌC PHẦN CỦA K68

01/10/2023


Dear All!
Để tạo điều kiện cho SV các khóa 67 trở về trước hoàn thành chương trình đào tạo;
Nhà trường xin thông báo lịch ghép lớp vào các lớp học phần của KHÓA 68, CỤ THỂ NHƯ SAU:

1. Trên cơ sở thời khóa biểu đã được sắp xếp, thừa lệnh Hiệu trưởng phòng Đào tạo Đại học thông báo:

- Sinh viên có nhu cầu có thể ghép lớp từ ngày 29/9/2023 đến ngày 30/9/2023.

- Sinh viên truy cập vào daotao.humg.edu.vn, đăng nhập và tiến hành đăng ký ghép lớp bổ sung nếu có nhu cầu
2. LƯU Ý: Chỉ đăng ký ghép thêm, Không chuyển nhóm, Không hủy đăng ký.

- Sau ngày 30/9/2023 khối lượng học tập học kỳ I năm học 2023-2024 sẽ được ghi nhận, sinh viên phải chịu hoàn toàn trách nhiệm VÀ ĐÓNG HỌC PHÍ về khối lượng học tập này.

TRÂN TRỌNG!

Team 3

(HUMG)

File đính kèm