[SỔ TAY SINH VIÊN] HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN LUẬT NGHĨA VỤ QUÂN SỰ VỚI NAM SINH VIÊN ĐANG HỌC TẬP TẠI HUMG.

01/10/2023

Dear All!

Để giúp các bạn sinh viên thực hiện đúng Luật NVQS năm 2015, (điều 41 của Luật), Nhà trường xin gửi tới các em nam sinh viên hướng dẫn chi tiết như link bài viết hiện hành.

Đề nghị các bạn cán bộ lớp truyền tải đầy đủ thông điệp này tới các nam sinh viên trong lớp để được đảm bảo các quyền lợi chính đáng có liên quan.
Trân trọng!

https://ctsv.humg.edu.vn/vi/news/so-tay-sinh-vien/huong-dan-thuc-hien-luat-nghia-vu-quan-su-voi-nam-sinh-vien-167.html

Team 3

(HUMG)

File đính kèm