Thông báo

PHÂN CHUYÊN NGÀNH CHO K63

30/05/2019

THÔNG BÁO

(V/v phân chuyên ngành cho K63)

 

Kính gửi: Các Bộ môn và các lớp sinh viên K63

 

BCN Khoa trân trọng thông báo Kế hoạch giới thiệu và đăng ký chuyên ngành đào tạo cho sinh viên K63 như sau:

1. Thời gian, địa điểm

- Thời gian:

+ 8h00 ngày 30/5: Lớp CNTT A + B + E

+ 8h00 ngày 01/6: Lớp CNTT C + D

Địa điểm: Hội trường 300

2. Thành phần

Lãnh đạo Khoa

- Lãnh đạo các Bộ môn

- GVCN và toàn bộ sinh viên K63; các CBVC và sinh viên quan tâm

3. Nội dung

- Giới thiệu tóm tắt về Khoa CNTT

- Giới thiệu các chuyên ngành đào tạo

- Hướng dẫn ghi phiếu đăng ký và đăng ký online

4. Kế hoạch triển khai cụ thể

(Sinh viên thực hiện cả hai hình thức đăng ký dưới đây)

- Đăng ký trực tiếp:

+ Lớp trưởng các lớp nhận mẫu Phiếu đăng ký vào sáng ngày 30/5 và 01/6. Photo, phát cho các bạn trong lớp và hướng dẫn các bạn đăng ký.

+ Hạn đăng ký đến 10h thứ Ba ngày 04/6. Lớp trưởng thu lại theo lớp rồi nộp lại cho Văn phòng khoa vào 16h ngày 04/6.

- Đăng ký online:

+ Sinh viên truy cập vào link phía dưới và thực hiện đăng ký theo hướng dẫn. Mỗi sinh viên chỉ đăng ký 01 lần.

+ Thời hạn đăng ký đến 10h thứ Ba ngày 04/6/2019.

Link đăng ký online: https://forms.gle/4TyRsc84X1B2MzXy9

 

Ngày 29 tháng 5 năm 2019

T/M Ban chủ nhiệm Khoa

Phó Trưởng khoa

File đính kèm