Nghiên cứu

Thông báo xét tuyển bổ sung đợt 1 vào hệ đại học, cao đẳng chính quy năm 2016

19/08/2016

Căn cứ: - Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy năm 2016; - Quyết định về tiêu chí đảm bảo chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thông báo điểm xét tuyển đợt 1 hệ đại học, cao đẳng chính quy năm học 2016

13/08/2016

Trường Đại học Mỏ - Địa chất thông báo điểm chuẩn xét tuyển đợt I trình độ đại học và cao đẳng chính quy như sau: Tra cứu kết quả xét tuyển vào nhóm trường GX tại địa chỉ: http://ketquatuyensinh.humg.edu.vn/