Giới thiệu

Văn phòng: Phòng 708, tầng 7 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-04) 37 520 643

Email: tinhockinhte@humg.edu.vn

Website: it.humg.edu.vn

1. Giới thiệu chung về lịch sử phát triển      

Bộ môn Tin học Kinh tế được thành lập ngày 14/02/2004, theo quyết định số 116/2004/QĐ-MĐC-TCCB ngày 12 tháng 12 năm 2004 của Ban Giám hiệu trường Đại học Mỏ - Địa chất. Bộ môn thực hiện đào tạo nguồn cán bộ Khoa học kỹ thuật có trình độ Đại học và trên Đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý, Kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

2. Cơ cấu cán bộ, viên chức trong đơn vị

Trải qua 12 năm xây dựng và phát triển, tính đến nay tổng số các cán bộ đã và đang làm việc tại Bộ môn là 8 người gồm 7 CBGD và 1 TG trong đó có 1 GVC, 6 GV, 1 PGS.TS, 1 NCS, 5 Thạc sỹ và 1 kỹ sư.

3. Hoạt động chính và những kết quả đạt được

Các hoạt động chính

Đào tạo Kỹ s­ư Tin học Kinh tế đạt các yêu cầu sau:

 • Có kiến thức tổng hợp của hai chuyên ngành: Công nghệ thông tin ứng dụng và Kinh tế nền tảng.
 • Có khả năng phân tích, thiết kế, cài đặt các hệ thống thông tin quản lý; Nghiên cứu, phát triển và khai thác các phần mềm trong lĩnh vực Quản lý, đặc  biệt là các phần mềm ứng dụng trong lĩnh vực Quản lý kinh tế, Tài chính, Ngân hàng.

Thực hiện công tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ.

Quản lý sinh viên chuyên ngành Tin học Kinh tế

Một số kết quả đạt được

Bộ môn thành lập được 10 năm, có 8 cán bộ trong đó 6 cán bộ nữ và 2cán bộ nam. Với sự quan tâm hỗ trợ của Nhà trường và Khoa CNTT cùng với sự nỗ lực quyết tâm của toàn thể cán bộ giảng viên trong đơn vị chúng tôi đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ giảng dạy, đào tạo sinh viên và nghiên cứu khoa học. Các kết quả được thể hiện:

 • Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp loại khá, giỏi chiếm 35%, loại trung bình khá chiếm 45%, loại trung bình chiếm 20%. Các khóa sinh viên K49; K50; K52; K53, K54, K55, K56 và K57 ra trường hầu hết làm việc ổn định, được xã hội chấp nhận và đánh giá cao.

Tích cực tham gia nghiên cứu khoa học, cả Bộ môn chủ trì và tham gia:

 • 7 bài báo cáo HN quốc tế

 • 4 bài báo đăng tạp chí quốc tế

 •  bài đăng tạp chí chuyên ngành trong nước

 •  8 đề tài cấp Bộ (trong đó chủ trì 4, thanm gia chính 4)

 • 01 đề tài cấp tỉnh

 • 17 đề tài cấp trường (đã nghiệm thu đạt loại khá trở lên)

 • 1 Giáo trình cấp nhà xuất bản

 • 4 Giáo trình cấp trường

 • 10 Công trinh  Nghiên cứu khoa học sinh viên

4. Mục tiêu và định hướng phát triển

Với các thành tích đã đạt được, nhiều năm liền Bộ môn Tin học Kinh tế đã có những thành quả nhất định.Với tinh thần phấn đấu không ngừng và nâng cao năng lực chuyên môn và chất lượng đào tạo, Bộ môn luôn định hướng và đề xuất nhiệm vụ cần hoàn thành. Trong thời gian tới Bộ môn tập trung phát triển đổi mới phương pháp giảng dạy, nghiên cứu khoa học đi sâu vào lĩnh vực ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, kinh tế, tài chính, ngân hàng phục vụ công tác quản lý của nhà trường cũng như của các doanh nghiệp.

Bổ sung, hoàn thiện giáo trình, bài giảng nâng cao chất lượng đào tạo.

Mở các khoá đào tạo ngắn hạn và dài hạn với các lĩnh vực ứng dụng CNTT trong kinh tế, quản lý, tài chính.

Nâng cao năng lực cán bộ giảng dạy đáp ứng yêu cầu đào tạo, NCKH và PVSX.

Chủ trì, tham gia, tư vấn các đề tài NCKH và dự án sản xuất các cấp trong các lĩnh vực CNTT trong quản lý, Kinh tế 

Tăng cường hợp tác trong và ngoài nước để nâng cao năng lực của Bộ môn, đáp ứng yêu cầu tiến bộ khoa học phục vụ sự phát triển của nền kinh tế.

5. Các hình thức khen thưởng của tập thể và cá nhân trong đơn vị

Bộ môn luôn luôn đạt tập thể lao động tiên tiến và tổ công đoàn xuất sắc từ khi được thành lập đến nay. Các năm 2009-2010; 2010-2011; 2011-2012 Bộ môn đạt danh hiệu Tổ lao động xuất sắc.

Các cán bộ của Bộ môn đã được nhận nhiều danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và cấp Bộ, Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo.