Giới thiệu

Văn phòng: Tầng 7 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3838-7570

1. Giới thiệu

Khoa Công nghệ thông tin được thành lập ngày 17 tháng 11 năm 2002 trên cơ sở phát triển từ Trung tâm Công nghệ tin học với 4 Bộ môn và 1 phòng thí nghiệm. Với một khoa mới đi vào hoạt động, việc thành lập một chi bộ đảng trong khoa là rất cần thiết.

Ngày 12 tháng 6 năm 2003,  Ban thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Mỏ-Địa chất đã ra Quyết định số 29-QĐ/TV thành lập Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin là Chi bộ trực thuộc Đảng uỷ trường. Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin khi đó có 04 đảng viên và đồng chí Nguyễn Trường Xuân, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin làm Bí thư chi bộ và cũng là Bí thư 06 nhiệm kỳ của Chi bộ.

Từ khi được thành lập, Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin luôn phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trường Đại học Mỏ-Địa chất giao và tập trung chỉ đạo hoạt động của Khoa Công nghệ thông tin về công tác chính trị tư tưởng và thi đua, về công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, về xây dựng và phát triển toàn diện đội ngũ cán bộ.

  Chi bộ khoa luôn xác định công tác xây dựng và phát triển Đảng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng. Cần phải xây dựng đội ngũ Đảng viên của Chi bộ vững mạnh về phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn và tính đoàn kết nhất trí cao. Trong công tác phát triển Đảng cần lấy chất lượng là hàng đầu, tập trung bồi dưỡng và kết nạp các đảng viên trẻ có trình độ khoa học, có nhiều cống hiến cho sự nghiệp đào tạo và có khả năng trưởng thành cán bộ lãnh đạo các cấp trong khoa. Ngoài ra, cần chú trọng công tác phát triển Đảng trong sinh viên của khoa. Qua 10 năm hoạt động, Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin đã có số lượng đảng viên lên tới 33 đồng chí. Các đồng chí đảng viên trong chi bộ đều là các cán bộ chủ chốt của khoa, trong Ban chủ nhiệm khoa, Ban chủ nhiệm các bộ môn, Ban chấp hành Công đoàn khoa và Ban chấp hành đoàn thanh niên khoa.

Trong 10 năm xây dựng và phát triển, Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin liên tục được Ban thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Mỏ-Địa chất công nhận là Chi bộ trong sạch vững mạnh.

Để đáp ứng yêu cầu và nhiệm vụ phát triển của Khoa Công nghệ thông tin trong tình hình mới, ngày 02 tháng 01 năm 2014, Ban thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Mỏ-Địa chất ra quyết định số 01-QĐ/TV thành Đảng Bộ bộ phận Khoa Công nghệ Thông tin trên cơ sở Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin và đồng chí Cảnh Chí Thanh được giao nhiệm vụ làm Bí thư đảng ủy.

Đại hội Đảng bộ bộ phận  Khoa công nghệ thông tin lần thứ nhất 02 tháng 01 năm 2014 theo quyết định số 01-QĐ/TV của Ban thường vụ Đảng uỷ Trường Đại học Mỏ-Địa chất, đồng chí Cảnh Chí thanh được bầu làm Bí thư Đảng bộ bộ phận nhiệm kỳ 2014-2015, đồng chí Nguyễn Quang Khánh, Trưởng khoa Công nghệ thông tin được bầu làm Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Đại hội Đảng bộ bộ phận Khoa Công nghệ thông tin lần thứ 2 ngày 20 tháng 01 năm 2020 theo Quyết định số 219-QĐ/ĐU, đồng chí Lê Hồng Anh, Trưởng Khoa Công nghệ thông tin được bầu là Bí thư Đảng bộ bộ phận khoa nhiệm kỳ 2020 – 2025.

2. Cơ cấu Đảng viên trong Đảng Bộ

Hiện nay (tính đến tháng 8/2021), Đảng bộ bộ phận khoa có 39 đảng viên sinh hoạt tại 03 chi bộ:

- Chi bộ Công nghệ thông tin 1 (Đảng viên thuộc Bộ môn Tin học Trắc địa, Phòng Thí nghiệm Địa tin học và Văn phòng khoa): Có  10 đảng viên.

- Chi bộ Công nghệ thông tin 2 (Đảng viên thuộc Bộ môn Khoa học máy tính, Bộ môn Tin hộc Kinh tế và Bộ môn Tin học Địa chất): Có tổng số 14 đảng viên.

- Chi bộ Công nghệ thông tin 3 (Đảng viên thuộc Bộ môn Công nghệ phần mềm, Bộ môn Hệ thống thông tin Tri thức và Bộ môn Mạng máy tính): có tổng số 15 đảng viên.

3. Hoạt động chính và các kết quả đạt được

Đảng bộ bộ phận Khoa lãnh đạo các mặt công tác như: xây dựng cơ sở vật chất của Nhà trường; xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cán bộ phục vụ để đáp ứng những nhu cầu trong giai đoạn phát triển mới của đất nước; tăng cường mối quan hệ hợp tác quốc tế và hợp tác với các cơ quan, đoàn thể ngoài trường; phát triển quy mô đào tạo lên một tầm cao mới; xây dựng các chuyên ngành đào tạo mới phù hợp với sự phát triển của đất nước; chú trọng phát triển công tác nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng các nhu cầu phát triển kinh tế và an ninh, quốc phòng.

4. Mục tiêu và định hướng

Mục tiêu:

Tăng cường tự chủ, phát huy mọi nguồn lực, tạo bước đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, Khoa Công nghệ thông tin đào tạo và bồi dưỡng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu của xã hội và hội nhập quốc tế về Công nghệ thông tin - Truyền thông và ứng dụng trong các lĩnh vực liên ngành. Trở thành cơ sở đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nước và quốc tế

Khẩu hiệu hành động của Đảng bộ bộ phận khoa là: Đoàn kết - Sáng tạo - Chất lượng.

Định hướng phát triển:

+ Đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo chất lượng, trình độ cao gắn kết chặt chẽ với nghiên cứu khoa học và công nghệ, phát triển đội ngũ cán bộ nhanh chóng đạt chuẩn khu vực và quốc tế là ưu tiên chiến lược trong suốt quá trình phát triển của Khoa.

+ Nâng cao chất lượng, đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ theo hướng tự chủ với chất lượng cao, tiếp cận chuẩn khu vực và quốc tế.

 + Phát huy sức mạnh tổng hợp mọi nguồn lực, đoàn kết nhất trí, đẩy mạnh liên kết, hợp tác toàn diện giữa các đơn vị trong Khoa với Nhà trường và các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp khác trong và ngoài nước.

5. Khen thưởng

Qua 19 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ bộ phận Khoa Công nghệ thông tin đã bám sát các nhiệm vụ chính trị được giao, lãnh đạo toàn thể cán bộ, đảng viên, giảng viên Khoa Công nghệ thông tin đoàn kết, nhất trí, tích cực phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị là đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất, được Đảng bộ trường tặng bằng khen, giấy khen, nhiều tập thể, cá nhân được Đảng bộ trường tặng Giấy khen hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Danh sách BCH Đảng bộ bộ phận Khoa CNTT nhiệm kỳ 2020 - 2025:

1. TS. Lê Hồng Anh - Bí thư Đảng ủy Khoa

2. PGS.TS Lê Văn Hưng - Phó Bí thư Đảng ủy Khoa

3. TS. Nguyễn Thị Mai Dung - Đảng ủy viên Khoa

4. TS. Diêm Công Hoàng - Đảng ủy viên Khoa

5. TS. Dương Thị Hiền Thanh - Đảng ủy viên Khoa

QĐ chuẩn y BCH Đảng bộ bộ phận Khoa CNTT: