Giới thiệu

Văn phòng: Tầng 7 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3838-7570

  • Liên chi đoàn Khoa là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Mỏ - Địa chất. Trải qua nhiều năm xây dựng và phát triển, Liên chi đoàn Khoa Công nghệ Thông tin đã khẳng định được vị trí của mình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Trường Đại học Mỏ - Địa chất.

  • Cơ cấu tổ chức của Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa gồm có: 01 Bí thứ (cán bộ); 02 Phó Bí thư (sinh viên); 12 ủy viên (sinh viên)

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn Trường và Ban chủ  nhiệm Khoa, có chức năng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Khoa Công nghệ Thông tin.

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa có nhiệm vụ chủ yếu sau:

Kết hợp chặt chẽ giữa Liên chi đoàn và Đoàn trường trong công tác tổ chức và triển khai các hoạt động.

• Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lí tưởng cách mạng, xây dựng ước mơ, hoài bão.

• Đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, thi Olympic, nghiên cứu khoa học sinh viên và ý tưởng khởi nghiệp; động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn.

• Đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

• Chủ động giới thiệu những đoàn viên ưu tú để Chi bộ sinh viên Khoa Công nghệ Thông tin bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng.

• Quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Chi đoàn (cán bộ và sinh viên), Câu lạc bộ Công nghệ Thông tin, Đội thanh niên xung kích XKIT và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.