Giới thiệu

Văn phòng: Tầng 7 nhà C12 tầng khu A Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Địa chỉ: Số 18 Phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Điện thoại: (84-24) 3838-7570

1. Lịch sử phát triển

Ban chấp hành Công đoàn Khoa Công nghệ thông tin được thành lập tháng 11 năm 2002 với 68 đoàn viên.

Trải qua hơn 19 năm với 7 kỳ Đại hội, các thế hệ công đoàn viên đã đoàn kết, năng động sáng tạo trong công tác, vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của Khoa và Nhà trường đề ra. Công đoàn Khoa và các công đoàn viên đã được tặng nhiều giấy khen thưởng Công đoàn Trường.

2. Cơ cấu (tính đến tháng 8/2021)

- Hiện nay Khoa CNTT có 8 tổ công đoàn: Tổ Công đoàn Công nghệ Phần mềm; Tổ Công đoàn Khoa học Máy tính; Tổ Công đoàn Mạng Máy tính; Tổ Công đoàn Hệ thống thông tin và Tri thức; Tổ Công đoàn Tin học Trắc địa; Tổ Công đoàn tin học kinh tế; Tổ Công đoàn Tin học Địa chất; Tổ Công đoàn Văn phòng khoa và Phòng thí nghiệm Địa tin học.

- Tổng số Công đoàn viên: 62 (31 nam, 31 nữ)

+ Tổng số công đoàn viên trong nước: 57 Công đoàn viên.  Trong đó có 31 nữ Công đoàn viên và 26 nam Công đoàn viên, 05 Công đoàn viên đi học nước ngoài

+ Học hàm, học vị: PGS: 02; TS: 10; ThS: 46 (trong đó có 12 NCS trong nước và nước ngoài); Cử nhân/Kỹ sư: 07.

+ Đảng viên: 39 (Trong đó có 20 nữ, 19 nam).

3. Nhiệm vụ

1- Tuyên truyền, vận động đội ngũ NGNLĐ: thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Nghị quyết, chủ trương công tác công đoàn;

2- Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, CĐV

3- Chăm lo đời sống, là đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đội ngũ cán bộ, CĐV; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định

4- Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn

5- Thực hiện công tác nữ công.

6- Thực hiện công tác phát triển Đảng.

4. Chỉ tiêu phấn đấu nhiệm kỳ XXIII

-  100% cán bộ, công đoàn viên được học tập, tuyên truyền, phổ biến đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của Nhà trường và Nghị quyết Công đoàn cấp trên;

- 100% các công đoàn bộ phận, tổ công đoàn đăng ký thực hiện tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Công đoàn và Ngành Giáo dục phát động;

- 100% công đoàn viên đạt danh hiệu công đoàn viên xuất sắc, trên 100% nữ công đoàn viên đạt danh hiệu “Giỏi việc trường - Đảm việc nhà”cấp Trường;

- 100% Tổ công đoàn đạt danh hiệu xuất sắc; Công đoàn Khoa giữ vững danh hiệu Công đoàn vững mạnh xuất sắc”;

- 100% cán bộ, công đoàn viên không vi phạm các tệ nạn xã hội và thực hiện tốt chính sách Dân số - Kế hoạch hóa gia đình;

- 100% cán bộ công đoàn được tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn do CĐ trường và cấp trên tổ chức;

- Giới thiệu được ít nhất 1 công đoàn viên được kết nạp vào Đảng CS Việt Nam.

DANH SÁCH BCH CÔNG ĐOÀN KHOA CNTT NHIỆM KỲ 2017 - 2022

QUYẾT ĐỊNH THÀNH LẬP BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN KHOA