Đào tạo

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin (hệ chất lượng cao) của Trường ĐH Mỏ - Địa chất

13/04/2021

Giới thiệu chung về ngành Công nghệ Thông tin (hệ chất lượng cao) trình độ đại học của Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu ngành Công nghệ Thông tin của Trường ĐH Mỏ - Địa chất

13/04/2021

Giới thiệu chung về ngành Công nghệ Thông tin trình độ Đại học của Khoa Công nghệ Thông tin

Giới thiệu ngành Khoa học dữ liệu của Trường ĐH Mỏ - Địa chất

12/04/2021

Giới thiệu chung về ngành Khoa học dữ liệu trình độ đại học của Khoa Công nghệ Thông tin

Thông tin tuyển sinh đại học ngành Địa Tin học năm 2021

25/03/2021

Thông tin tuyển sinh đại học năm 2021 ngành Địa Tin học (7480206) - thuộc nhóm ngành Công nghệ Thông tin

Xét tuyển bổ sung vào trường ĐH Mỏ - Địa chất năm 2020

12/10/2020

HUMG THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

Thông báo ngưỡng điểm xét tuyển đợt 1 hệ đại học năm 2020

14/09/2020

Hội đồng tuyển sinh Trường đại học Mỏ - Địa Chất thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào tuyển sinh đợt 1 trình độ đại học chính quy năm 2020 đối với thí sinh ở khu vực 3 như sau: