Đào tạo

THÔNG TIN TUYỂN SINH THẠC SĨ ĐỊA TIN HỌC 2022

29/03/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ ĐỊA TIN HỌC KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - TRƯỜNG ĐH MỎ - ĐỊA CHẤT

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, BỘ MÔN TIN HỌC TRẮC ĐỊA THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH ĐỊA TIN HỌC ĐỢT 2 NĂM 2021

13/08/2021

Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Địa tin học, đợt 2 năm 2021

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SỸ ĐỊA TIN HỌC

21/09/2021

Thông tin tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sỹ ngành Địa tin học.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Ngành: Địa Tin học)

10/01/2020

Chương trình đào tạo thạc sĩ Địa Tin học thuộc Khoa Công nghệ Thông tin