Khoa Công nghệ thông tin

18/09/2019

Tầng 7 nhà C12 tầng, Trường Đại học Mỏ - Địa chất

Số 18, phố Viên, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Tel: (+84-24) 3838-7570

Email: congnghethongtin@humg.edu.vn

Website: http://ict.humg.edu.vn

 

 wpVideoRight