CHỦ NHẬT XANH - THỨ HAI SẠCH

08/06/2020

CHỦ NHẬT XANH - THỨ HAI SẠCH

[CHỦ NHẬT XANH - THỨ HAI SẠCH]

📌Tiếp tục thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của năm học, với mục tiêu giữ gìn vệ sinh, khuôn viên xanh - sạch khu vực xung quanh trường, tuyên truyền ý thức cho các bạn đoàn viên và người dân khu vực xung quanh trong việc bảo vệ môi trường.
Sáng 08/6/2020, Liên chi Đoàn - Liên chi Hội Khoa Công nghệ Thông tin và Chương trình tiên tiến tin tiếp tục thực hiện dọn dẹp vệ sinh khu vực xung quanh và trước cổng trường.

Liên chi Đoàn - Liên chi Hội Khoa CNTT - HUMG

(Liên chi Đoàn - Liên chi Hội Khoa CNTT - HUMG)