Kế hoạch tốt nghiệp chuyên ngành Tin học trắc địa khoá 51

21/01/2014

Bộ môn THTĐ thông báo kế hoạch tốt nghiệp chuyên ngành Tin học trắc địa khoá 51 đến Thầy Cô và các bạn sinh viên như sau:

  • Ngày 10 tháng 6 năm 2011: Sinh viên nộp quyển đồ án, CD chương trình + Báo cáo thuyết minh. Số lượng 03.
  • Ngày 15 tháng 6 năm 2011: Sinh viên bảo vệ đồ án tại các hội đồng.

Bộ môn Tin học trắc địa