Thông báo của Chi bộ Khoa Công nghệ thông tin

21/01/2014

Chi bộ Khoa công nghệ thông tin thông báo tới toàn thể các đồng chí Đảng viên trong chi bộ:  Vào hồi 9h sáng ngày 18/12/2013 Chi bộ khoa tổ chức họp để đánh giá phân loại đảng viên cuối năm. Đề nghị các đồng chí Đảng viên tham gia đầy đủ và đúng giờ