Lịch nghỉ tết Giáp ngọ 2014

22/01/2014

(Theo thông báo số 31/MĐC-TCCB ngày 16/1/2014)

  • Cán bộ giảng dạy và sinh viên nghỉ 2 tuần (theo kế hoạch giảng dạy) từ 24/01/2014 (tức 24 tháng chạp - Quý Tỵ) đến hết ngày 06/02/2014 (tức ngày 07 tháng giêng - Giáp Ngọ).
  • Cán bộ Khối Hành chính (Phòng, Ban, Khoa, Trạm, Xưởng, Trung tâm Thông tin - Thư viện) nghỉ từ 29/01/2014 đến hết ngày 06/02/2014 (Tức từ ngày 29 tháng chạp - Quý tỵ đến hết ngày 07 tháng Giêng - Giáp Ngọ), làm bù vào ngày Thứ Bảy (25/01/2014) và ngày Thứ bảy (08/02/2014) để nghỉ hoán đổi Thứ Tư (29/01/2014) và thứ Năm (06/02/2014).