Chào mừng giải bóng bàn khoa CNTT

21/03/2014

Thời gian: Thứ 7, ngày 22/3/2014, bắt đầu từ 8h

Địa điểm thi đấu: Tầng 7 nhà C12 tầng trường ĐH Mỏ - Địa chất.

Đối tượng tham gia: Tất cả cán bộ, viên chức đang công tác tại khoa CNTT và giấy mời.