Thông báo họp chi đoàn Cán bộ tháng 4/2014

08/04/2014


Kính gửi:
Các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn cán bộ

Ban chấp hành Chi đoàn cán bộ Khoa Công nghệ thông tin triệu tập các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn tới tham dự buổi họp tháng 4:

Thời gian: 9h30 thứ 6 ngày 11 tháng 4 năm 2014

Địa điểm: Văn phòng Khoa Công nghệ thông tin

Thành phần: Toàn thể các đoàn viên trong chi đoàn

Nội dung cuộc họp:

1. Tổng kết một số hoạt động của chi đoàn trong tháng thanh niên vừa qua.

2. Lấy ý kiến nhận xét kết nạp Đảng cho 2 đoàn viên ưu tú (Nguyễn Thế Bình, Trần Trường Giang)

3. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng bộ bộ phận khoa CNTT xem xét đưa vào diện cảm tình.

Để buổi họp đạt kết quả cao, BCH chi đoàn kính mong các đơn vị trong Khoa thông báo đến các đồng chí là đoàn viên trong đơn vị của mình biết; và đề nghị các đồng chí đoàn viên có mặt đầy đủ, đúng giờ.

 

T/M BCH CHI ĐOÀN CÁN BỘ

Bí thư

(Đã ký)

Đặng Văn Nam