Họp chi đoàn Tháng 9-2014

28/08/2014

GIẤY TRIỆU TẬP

Kính gửi: Các đồng chí đoàn viên trong Chi đoàn Cán bộ

Ban chấp hành Chi đoàn Cán bộ Khoa Công nghệ Thông tin triệu tập các đồng chí đoàn viên trong chi đoàn tới tham dự buổi họp tháng 9/2014:

Thời gian: 9h15 thứ 6 ngày 5 tháng 9 năm 2014

Địa điểm: Văn phòng Khoa Công nghệ Thông tin

Thành phần: Toàn thể các đoàn viên trong chi đoàn

Nội dung cuộc họp:

1. Thời gian từ 9h15 – 10h00: Lấy ý kiến nhận xét chuyển đảng chính thức cho 2 đồng chí đảng viên dự bị đang sinh hoạt trong chi đoàn (đ/c Lê Hồng Anh, đ/c Phạm Thị Hải Vân).

2. Từ 10h00 – 11h00: Đại hội Chi đoàn Cán bộ nhiệm kỳ 2014-2015.

3. Nộp tiền đoàn phí năm học 2014-2015 (200 000đ/ 1 đồng chí).

Đề nghị các đồng chí có mặt đầy đủ và đúng giờ!