Bạn quên Mật khẩu?
Hiện có 87 khách online
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Trang chủSinh viênThông báo • Kết quả bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Kinh tế K49
Kết quả bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Tin học Kinh tế K49 PDF. In Email

KẾT QUẢ CHẤM TỐT NGHIỆP

CHUYÊN NGÀNH TIN HỌC KINH TẾ K49

STT Họ và tên Điểm thành phần Điểm đánh giá
HĐ 1
HĐ 2 HĐ 3
HĐ 4
HĐ 5 Phản biện GVHD
1
Lê Tuấn Anh
9.0
9.0
9.0
10.0
9.0
8.5
10.0
9
2
Phạm Vũ Việt Anh
10.0
10.010.010.010.010.010.010
3
Trần Ngọc Anh
10.08.5
8.5
8.5
9.0
8.5
9.59
4
Dương Vân Anh 10.0
10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10
5
Trần Quốc Bảo9.0
9.0
9.0
9.5
9.5
9.0
9.5
9
6
Nguyễn T.Ngọc Hà10.0
9.5
9.5
10.0
9.5
10.0
10.0
10
7
Nguyễn T.Mỹ Hạnh 9.0
8.5
9.5
8.0
8.5
8.5
9.0
9
8
Trần Thu Hiền10.0
10.0
9.5
9.5
10.0
10.0
10.0
10
9
Vũ Thị Hiền8.5
7.5
8.0
8.5
7.0
7.5
8.5
8
10
Trần Thị Hoan
9.0
8.5
9.5
9.0
8.0
8.5
9.5
9
11
Đinh Văn Huân7.5
8.0
7.5
8.0
6.0
7.5
8.0
8
12
Nguyễn Thị Hợp9.0
9.0
8.5
9.0
8.5
9.0
9.0
9
13
Đoàn T.Mai Linh
9.0
8.5
8.5
8.5
8.5
8.5
9.0
9
14
Nguyễn T.Hiền Lương8.5
9.0
9.0
9.0
8.5
9.0
8.5
9
15
Đinh Quang Minh
9.5
9.5
9.5
10.0
9.5
9.0
9.5
10
16
Trần Thị Nghĩa9.0
9.0
10.0
9.0
9.0
9.0
10.0
9
17
Nguyễn Thị Thúy 9.5
10.0
9.5
10.0
9.5
10.0
10.0
10
18
Nguyễn T.Hồng Thắm8.0
8.5
8.0
8.5
8.5
10.0
9.0
9
19
Nguyễn Thế Thịnh9.0
8.5
8.5
9.0
9.0
9.0
9.0
9
20
Nguyễn Thị Tình8.5
9.0
8.5
9.0
9.0
9.5
10.0
9
21
Phạm Ngọc Tú8.5
8.5
8.0
8.0
8.0
8.0
8.5
8

 

Cập nhật lần cuối: Thứ ba, 18 Tháng 8 2009 16:02