Bạn quên Mật khẩu?
Hiện có 154 khách online
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Trang chủSinh viênThông báo • Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2013-2014
Đề tài NCKH Sinh viên năm học 2013-2014 PDF. In Email

(Căn cứ theo quyết định 1543/QĐ.MĐC ngày 16/12/2013)

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN TRONG NĂM HỌC 2013-2014 KHOA CNTT

1. Xây dựng chương trình quản lý dữ liệu biến động môi trường trên địa bàn ven sông Hồng, tỉnh Lào cai.

Nhóm SVTH: Trinh Văn Chiến, Nguyễn Quốc Tú, Đồng Thị Hương Giang, Nguyễn Thị Nga - Lớp Tin học Địa chất K55.

Cán bộ HD: ThS Ngô Hùng Long

2. Xây dựng CSDL và chương trình quản lý dữ liệu địa chất khoáng sản khu mỏ đồng Sinh quyền, Tỉnh Lào cai

Nhóm SVTH: Trần Hồng Quân, Nguyễn Đức Quyền, Trần Văn TIềm, Hà Văn Tiến - Lớp Tin học Địa chất K54.

Cán bộ HD: PGS.TS Trương Xuân Luận

3. Nghiên cứu triển khai giải pháp mạng riêng ảo (VPN) trong đảm bảo an toàn dữ liệu của hệ thống phân tán.

Nhóm SVTH: Nguyễn Văn Toàn, Lê Minh Đạt - Lớp Mạng máy tính K56

CBHD: ThS Nguyễn Thị Hữu Phương

4. Nghiên cứu sử dụng mạng Neuron trong nhận dạng tín hiệu điện não.

Nhóm SVTH: Trần Tiến Đạt, Lê Công Tuấn Anh, Dương Tiến Dũng, Trần Văn Mạnh - Lớp Mạng máy tính K55

CBHD: KS Phan Mạnh Tiến

5. Nghiên cứu xây dựng thử nghiệm các dịch vụ xử lí dữ liệu không gian trên nền Web (WPS) theo chuẩn của Open Geospatial Consortium (OGC)

Nhóm SVTH: Trần Quốc Toản, Bùi Thị Loan, Đoàn Thị Thư, Nguyễn Thị Hồi, Trần Thị Việt Hương - Lớp Tin học Trắc địa K56

CBHD: ThS Trần Trường Giang

6. Xây dựng phần mềm quan trắc dư chấn sử dụng cảm biến gia tốc tích hợp sẵn trong IPhone

Nhóm SVTH: Lê Thành Trung, Hoàng Thọ Dinh, Nguyễn Văn Điệp, Đào Văn Đức - Lớp Tin học Trắc địa K55

CBHD: KS Trần Trung Chuyên

7. Xây dựng phần mềm quản lý tuyển sinh chương trình tiên tiến của Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Nhóm SVTH: Nguyễn Thành Duy, Vũ Ngọc Quý, Hoàng Trọng Linh, Đỗ Trung Hiếu, Đỗ Tiến Đạt - Lớp Tin học Kinh tế K54

CBHD: ThS Dương Thị Hiền Thanh

8. Xây dựng chương trình quản lý đăng ký sử dụng phòng thí nghiệm hóa học của Trường ĐH Mỏ - Địa chất

Nhóm SVTH: Nguyễn Thị Thu Thảo, Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thi Quyên, Bùi Thị Hoài Thương - Tin học Kinh tế - K56

CBHD: ThS Nguyễn Thế Bình

9. Nghiên cứu và thử nghiệm công nghệ lập trình trò chơi XNA trên nền tảng Windows

Nhóm SVTH: Đỗ Thanh Tùng, Đỗ Đặng Tùng - Lớp CNPM K55

CBHD: ThS Phạm Văn Đồng

10. Xây dựng chương trình quản lý khám chữa bệnh cho cán bộ, công nhân Công ty than Đồng Vông

Nhóm SVTH: Nguyễn Thị Nguyệt, Trần Thị Toan - Lớp Tin học Mỏ K56

CBHD: ThS Đặng Văn Nam

11. Nghiên cứu phương pháp tạo ra các dãy số ngẫu nhiên có phân phối xác suất mong muốn trên máy tính

Nhóm SVTH: Trần Ba Duy, Vũ Văn Tùng, Trần Thị Quỳnh - Lớp Tin học Mỏ K55

CBHD: TS Lê Quang Cường

12. Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm hệ thống mạng sử dụng hệ điều hành mã nguồn mở

Nhóm SVTH: Hoàng Hải Nam, Nguyễn Thị Thúy, Phạm Thị Thúy, Phạm Việt Anh, Mai Thị Thắm - Lớp Mạng máy tính K55

CBHD: ThS Đặng Xuân Điệp

13. Xây dựng phần mềm tạo và đọc thông tin mã hóa sử dụng QR-Code

Nhóm SVTH: Nguyễn Lê Trung, Nguyễn Văn Quân, Lý Xuân Sang - Lớp CNPM K55

CBHD: ThS Hoàng Anh Đức

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ:

 

  • Từ ngày 25/12/2013 đến 15/01/2014 các chủ trì đề tài đến nhận tiền tạm ứng tại Phòng KHCN.
  • Từ ngày 14/4 - 21/4/2014 Các bộ môn tiến hành tổ chức đánh giá, nghiệm thu đề tài.
  • Từ ngày 5/5 - 9/5/2014, Hội nghị được tiến hành tại các KHoa theo các tiểu ban chuyên môn. Các đơn vị nộp các bài báo viết dưới dạng các công trình NCKH về phòng KHCN trước ngày 13/5/2014.
  • Ngày 16/5/2014, Hội nghị Khoa học sinh viên lần thứ 27 được tổ chức phiên toàn thể, trình bày báo cáo điển hình và tổng kết hoạt động NCKH của sinh viên.

 

 

Cập nhật lần cuối: Thứ tư, 22 Tháng 1 2014 15:50