Bạn quên Mật khẩu?
Hiện có 119 khách online
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Trang chủSinh viênKQ.Học tập • Thực tập cơ sở HKII 2009-2010 (THKT K52)
Thực tập cơ sở HKII 2009-2010 (THKT K52) PDF. In Email

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ HỌC PHẦN
Học phần: Thực tập cơ sở Năm học: 2009 - 2010
Lớp: Tin học Kinh tế - K52 Học kỳ: II Số ĐVHT: 4
TT Họ và tên Điểm thi A B = (b1+b2+b3)/3 C = (c1+c2)/2 Điểm đánh giá học phần
b1 b2 b3 B c1 c2 C
1 Trần Quang Bích 8.46 9.00 9.40 9
2 Nguyễn Phú Chinh 7.86 8.60 8.60 8
3 Dương Văn Dũng 7.76 8.40 8.80 8
4 Nguyễn Ngọc Dương 7.68 8.60 8.20 8
5 Nguyễn Thùy Dương 8.36 9.00 9.40 9
6 Tiên Thành Đức 3.20 3.60 4.00 3
7 Đinh Thị Hiền 7.95 9.00 9.40 8
8 Nguyễn Thế Hiển 8.15 8.60 8.60 8
9 Nguyễn Văn Hiếu 6.75 7.80 8.20 7
10 Nguyễn Thị Minh Hoan 8.50 9.00 8.60 9
11 Lê Đức Hoan 7.56 8.80 9.40 8
12 Nguyễn Thành Hưng 4.80 5.60 5.20 5
13 Trần Ngọc Khang 7.40 8.40 9.40 8
14 Lê Quang Long 5.94 8.00 7.60 7
15 Nguyễn Thành Long 7.88 8.40 8.00 8
16 Phạm Thị Luy 7.76 9.00 9.40 8
17 Nguyễn Hoài Nam 6.12 7.40 7.00 7
18 Vũ Thị Nga 7.24 8.40 8.00 8
19 Hoàng Thị Tâm 7.24 8.40 8.00 8
20 Lưu Thị Thùy 7.88 8.40 8.00 8
21 Nguyễn Thị Thủy 7.86 9.40 9.40 8
22 Trần Đức Thắng 7.40 8.40 8.80 8
23 Hoàng Mạnh Tiến 8.60 9.60 10.00 9
24 Cao Cự Tiến 8.00 9.00 9.40 8
25 Phạm Thế Toản 8.60 9.60 10.00 9
26 Đàm Hương Trầm 8.60 9.60 9.20 9
27 Cao Anh Tuấn 8.00 9.00 9.40 8
28 Vũ Anh Tuấn 8.00 9.00 9.40 8
Ngày 27 Tháng 1 Năm 2010
Bộ môn
Cập nhật lần cuối: Thứ hai, 13 Tháng 1 2014 22:09