Bạn quên Mật khẩu?
Hiện có 1048 khách online
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Trang chủSinh viên • KQ.Học tập
Kết quả học tập
Title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Thực tập cơ sở HKII 2009-2010 (THKT K52) 01-03-2010 2999
2 Toán rời rạc 2 HKI 2008_2009 (TH Kinh tế K52) 10-02-2009 3894
3 Kỳ 2 năm học 2007-2008 lớp Tin học Kinh tế K49 (Học kỳ 8) 27-08-2008 3356
4 Kỳ 1 năm học 2007-2008 lớp Tin học Kinh tế K49 (Học kỳ 7) 27-08-2008 2351
5 Kỳ 2 năm học 2006-2007 lớp Tin học Kinh tế K49 (Học kỳ 6) 27-08-2008 1913
6 Kỳ 1 năm học 2006-2007 lớp Tin học Kinh tế K49 (học kỳ 5) 27-08-2008 1829
7 Kỳ 2 năm học 2005-2006 lớp Tin học Kinh tế K49 (học kỳ 4) 27-08-2008 1883
8 Kỳ 1 năm học 2005-2006 lớp Tin học Kinh tế K49 (Học kỳ 3) 25-08-2008 1903
9 Kỳ 1 năm học 2004-2005 lớp Tin học Kinh tế K49 (học kỳ 1) 25-08-2008 1932
10 Kỳ 2 năm học 2007-2008 lớp Tin học Kinh tế K51 (Học kỳ 4) 25-08-2008 2103
11 Kỳ 1 năm học 2007-2008 lớp Tin học Kinh tế K51 (Học kỳ 3) 25-08-2008 1991
12 Kỳ 2 năm học 2006-2007 lớp Tin học Kinh tế K51 (học kỳ 2) 25-08-2008 1893
13 Kỳ 1 năm học 2006-2007 lớp Tin học Kinh tế K51 (Học kỳ 1) 25-08-2008 2049
14 Kỳ 2 năm học 2004-2005 lớp Tin học Kinh tế K49 (học kỳ 2) 22-08-2008 1910
15 Kỳ 2 năm 2006-2007 lớp Tin học Trắc địa K51 (Học kỳ 2) 16-09-2007 2584
16 Kỳ 1 năm 2006-2007 lớp Tin học Trắc địa K51 (Học kỳ 1) 16-09-2007 2398
17 Kỳ 2 năm 2006-2007 lớp Tin học Trắc địa K50 (Học kỳ 4) 16-09-2007 2334
18 Kỳ 1 năm 2006-2007 lớp Tin học Trắc địa K50 (Học kỳ 3) 16-09-2007 2258
19 Kỳ 2 năm 2005-2006 lớp Tin học Trắc địa K50 (Học kỳ 2) 16-09-2007 2176
20 Kỳ 1 năm 2005-2006 lớp Tin học Trắc địa K50 (Học kỳ 1) 16-09-2007 2293