Bạn quên Mật khẩu?
Hiện có 1057 khách online
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Trang chủSinh viên • Bảng điểm
Bản điểm học kỳ
Title Filter     Hiển thị # 
#. Tiêu đề của danh mục Ngày tháng Số truy cập
1 Kết quả bảo vệ tốt nghiệp - Lớp Tin học Mỏ K50 30-06-2010 4225
2 Kết quả bảo vệ tốt nghiệp chuyên ngành Tin học trắc địa K50 27-06-2010 4171
3 Bảng điểm thi học kỳ II năm học 2009- 2010 môn Hệ điều hành lớp Tin học Kinh tế K53 20-05-2010 4375
4 Bảng điểm thi học kỳ II năm học 2009- 2010 môn Hệ điều hành lớp Tin học Mỏ K53 20-05-2010 2686
5 Bảng điểm thi học kỳ I năm học 2009- 2010 môn hệ quản trị cơ sở dữ liệu lớp Tin học Mỏ K52 16-12-2009 4227
6 Bảng điểm thi học kỳ I năm học 2009-2010 lớp tin Trắc địa K52 08-12-2009 3901
7 Kết quả thi học kỳ I năm hoc 2009-2010 lớp tin học Mỏ K50 03-12-2009 2961
8 Kết quả bảo vệ tốt nghiệp Chuyên ngành Tin học trắc địa K49 01-07-2009 3690
9 Điểm thi lớp Tin trắc địa K51 19-06-2009 3697
10 Bảng điểm thi học kỳ II năm học 2008- 2009 19-06-2009 4531
11 Thực tập trắc địa phổ thông HKI 2008_2009 (THĐC_K51) 22-02-2009 3867
12 Tối ưu hoá HKI 2008_2009 (THĐC_K51) 22-02-2009 2302
13 Tinh thể khoáng vật HKI 2008-2009 (THĐC_K51) 22-02-2009 3366
14 Thực tập Địa chất đại cương HKI 2008_2009 (THĐC_K51) 18-02-2009 3403
15 Kỹ thuật lập trình HKI 2008_2009 (THĐC_K51) 18-02-2009 2277
16 Khoáng thạch HKI 2008_2009 (THĐC_K51) 18-02-2009 2110
17 Hệ quản trị Cơ sở dữ liệu HKI 2008_2009 (THĐC_K51) 18-02-2009 2674
18 Điểm thi lại Hệ quản trị Phân tích thiết kế hệ thống Học kỳ I 2008_2009 (THĐC_K49) 18-02-2009 2318
19 Điểm thi lại Hệ quản trị CSDL Học kỳ I 2008_2009 (THĐC_K49) 18-02-2009 2236
20 Tư tưởng Hồ Chí Minh HKI 2008_2009(THĐC_K49) 18-02-2009 2060