Bạn quên Mật khẩu?
Hiện có 135 khách online
 • Increase font size
 • Default font size
 • Decrease font size
 • default color
 • green color
 • red color
Trang chủNghiên cứuĐề tài NCKH • Nghiên cứu thành lập chương trình tính toán và dựng lưới chiếu bản đồ
Nghiên cứu thành lập chương trình tính toán và dựng lưới chiếu bản đồ PDF. In Email
Đưa tin: B.Q.T   
ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ NCKH VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ NĂM 2009
Loại nhiệm vụ ĐỀ TÀI NCKH
Cấp quản lýBỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Tên nhiệm vụNghiên cứu thành lập chương trình tính toán và dựng lưới chiếu bản đồ
Người chủ trìTrần Trung Chuyên
Tính cấp thiết
Để tạo điều kiện cho việc triển khai năm CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, vấn đề đổi mới phương pháp giảng dạy là một việc rất cấp thiết và quan trọng.
Các nghiên cứu về phép chiếu bản đồ tại Việt Nam trước đây chủ yếu tập trung vào nghiên cứu lý thuyết, phần tính toán chủ yếu là một vài ví dụ và cũng mới chỉ dừng ở việc tính ra bảng tọa độ.
Đối với việc giảng dạy tại chuyên ngành Bản đồ - Trường Đại học Mỏ-Địa chất, ngoài tập trung vào giảng dạy lý thuyết thì việc thực nghiệm cũng chỉ tính toán đến ra giá trị toạ độ từng điểm, khâu dựng lưới và lắp ghép các yếu tố nội dung bản đồ đều làm bằng các phương pháp thủ công, mất nhiều thời gian và độ chính xác thấp. Có thể nói việc dựng lưới chiếu chiếu cho các thể loại bản đồ tỷ lệ nhỏ hiện chưa đáp ứng được nhu cầu hiện tại.
Vậy cần thiết phải lập bộ chương trình tính toán và dựng các loại lưới chiếu bản đồ để thành lập các thể loại bản đồ trong nước, khu vực và quốc tế nhằm phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập chuyên ngành Bản đồ và Tin học Trắc địa, từ đó tiến hành áp dụng triển khai tại các cơ sở sản xuất.
Mục tiêu và nội dung chính
Mục tiêu:
 • Xây dựng chương trình tính toán và dựng các loại lưới chiếu bản đồ phục vụ thành lập các thể loại bản đồ, các tập Atlas truyền thống và điện tử.
 • Làm tài liệu phục vụ cho công tác giảng dạy tại bộ môn Bản đồ và bộ môn Tin học Trắc địa.
Nội dung:
 • Quản lý, điều hành quá trình thực hiện đề tài, nghiên cứu sơ đồ quy trình thuật toán và giải thuật.
 • Nghiên cứu lý thuyết chung về các phép chiếu bản đồ, phân nhóm, phân loại phép chiếu, xác định các tham số chung, tham số riêng.
 • Viết chương trình cho từng phép chiếu, kiểm tra và đánh giá độ chính xác.
 • Thực nghiệm tính toán cho các bản đồ trong tập Atlas, đưa ra các kết luận và kiến nghị.
 • Viết báo cáo.
Dự kiến kết quả đạt được
Các kết quả (sản phẩm chính):
 • Phần mềm tính toán và dựng lưới chiếu bản đồ Map Projections.
 • Bộ Atlas bản đồ minh họa.
 • Mã nguồn phần mềm.
Địa chỉ áp dụng:
 • Bộ môn Bản đồ, Đại học Mỏ - Địa chất
 • Bộ môn Tin học Trắc địa, Đại học Mỏ - Địa chất
 • Các cơ sở sản xuất bản đồ trong nước.
Thời gian thực hiện1 năm
Kinh phí dự kiến70.000.000 VNĐ
Cập nhật lần cuối: Thứ sáu, 24 Tháng 4 2009 16:12