Bạn quên Mật khẩu?
Hiện có 36 khách online
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
  • default color
  • green color
  • red color
Trang chủGiới thiệu • Các đơn vị trực thuộc
BỘ MÔN CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

icon_star_bronze.gif Trưởng Bộ môn: TS. Lê Văn Hưng

icon_star_bronze.gif Phó trưởng Bộ môn: ThS. Nguyễn Thế Lộc

icon_star_bronze.gif Địa chỉ: Phòng 7.03, Tầng 7 - Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

icon_star_bronze.gif Điện thoại: (84-04) 37 521 428

icon_star_bronze.gif Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BỘ MÔN TIN HỌC CƠ BẢN

icon_star_bronze.gif Trưởng Bộ môn:ThS. Đặng Hữu Nghị

icon_star_bronze.gif Phó trưởng Bộ môn:

icon_star_bronze.gif Địa chỉ: Phòng 7.06, Tầng 7 - Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

icon_star_bronze.gif Điện thoại: (84-04) 37 551 109

icon_star_bronze.gif Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BỘ MÔN TIN HỌC ĐỊA CHẤT

icon_star_bronze.gif Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Trương Xuân Luận

icon_star_bronze.gif Phó trưởng Bộ môn:

icon_star_bronze.gif Địa chỉ: Phòng 7.07, Tầng 7 - Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

icon_star_bronze.gif Điện thoại: (84-04) 37 551 119

icon_star_bronze.gif Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BỘ MÔN TIN HỌC KINH TẾ

icon_star_bronze.gif Trưởng Bộ môn: GVC.TS. Lê Thanh Huệ

icon_star_bronze.gif Phó trưởng Bộ môn: ThS. Dương Thị Hiền Thanh

icon_star_bronze.gif Địa chỉ: Phòng 7.08, Tầng 7 - Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

icon_star_bronze.gif Điện thoại: (84-4) 37 520 643

icon_star_bronze.gif Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BỘ MÔN TIN HỌC MỎ, KHOA HỌC MÁY TÍNH ỨNG DỤNG

icon_star_bronze.gif Trưởng Bộ môn: TS. Lê Hồng Anh

icon_star_bronze.gif Phó Trưởng Bộ môn:

icon_star_bronze.gif Địa chỉ: Phòng 7.04, Tầng 7 - Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

icon_star_bronze.gif Điện thoại: (84-04) 37551110

icon_star_bronze.gif Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. ; Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

BỘ MÔN TIN HỌC TRẮC ĐỊA

icon_star_bronze.gif Trưởng Bộ môn: PGS.TS. Nguyễn Trường Xuân

icon_star_bronze.gif Phó trưởng Bộ môn: KS. Trần Trung Chuyên

icon_star_bronze.gif Địa chỉ: Phòng 7.09, Tầng 7 - Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

icon_star_bronze.gif Điện thoại: (84-04) 37 551 112

icon_star_bronze.gif Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỊA TIN HỌC

icon_star_bronze.gif Trưởng phòng: TS. Nguyễn Thị Mai Dung

icon_star_bronze.gif Phó trưởng phòng: ThS. Phạm Hữu Lợi

icon_star_bronze.gif Địa chỉ: Tầng 7 - Nhà C 12 tầng, Trường Đại học Mỏ-Địa chất

icon_star_bronze.gif Điện thoại: (84-04)22451990

icon_star_bronze.gif Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.